Kokkuhoid ei ole koonerdamine - Ansamblid

Sisestas Sergei Klaasen,
Blogide kategooria: 

Ürituste korraldamisega, sealhulgas esinejate tellimisega, tegelevad meil mitmed peokorraldusele suunatud ettevõtted. Käesolevaga vaatleme, missugune võib olla tellija jaoks vahe nimetatud firmadest ostetud teenuse ja artistide tellimisel otsekontakti teel.

Kuigi tavaliselt hindadest rääkimine kombeks ei ole, on siiski ühteist teada. Toon siinkohal ühe konkreetse näite, kuid jätan nimed siiski nimetamata.
Üks omavalitsus tellis peokorraldusagentuuri kaudu avalikule üritusele ansambli ning agentuur leppis ansambliga kokku esinemistasus. Omavalitsusele esitas agentuur arve, mis oli ligemale 130% ehk enam kui kaks korda suurem ansambli esinemistasust. Vahendustasu kippus oluliselt ületama teenuse enda maksumuse. Juurdehindluse protsent võib muidugi igal konkreetsel juhtumil olla erinev, kuid antud juhul tundub, et otsesuhete korral artistidega oleks omavalitsus soovi korral saanud sama raha eest lisaks nimeka õhtujuhi või lisaesineja.

Agentuuride puhul on tegemist kasumile suunatud ettevõttetega. Firmade ülalpidamise kulud tahavad tasumist, töötajad palka jne. Pere suur, suid palju.
Peokorraldusfirmade pakutavat teenust on otstarbekas kasutada suurejoonelisemate ürituste puhul, mis sisaldavad ürituse planeerimist, esinejate värbamist, toitlustuse korraldamist, tehniliste küsimuste lahendamist ja muu säärase, näiteks transpordi või parkimise organiseerimist. Tagasihoidlikumate sündmuste korral on siiski mõistlik arendada otsesidemeid, mis on ka märkimisväärselt odavam.

Kui tellija vajab kuludokumenti, siis on enamasti esinejatel see võimalus olemas, aga siis on, tõsi küll, tasu mõnevõrra teine. Igal juhul on seda ülituntavalt vähem, kui eelpool toodud näites.

Kui olete siiski otsustanud peokorraldusega tegeleva ettevõtte kasuks, siis peaks tehtud töö kajastume teile esitatavas arves, kus on selgelt näidatud kui palju miski maksis ja missugune on protsentuaalne vahendustasu. Nii on kõik ka kontrollitav. Kui teile aga esitatakse agentuuri poolt arve, mis sisaldab pakutavate teenustena ainult ühte rida, kuhu kirjutatud „kultuurteenindus“ ja lisatud summa, siis enamasti võite kindlad olla, et teid on põhjendamatult pügatud.

Kui teie aeg on kallim kui peokorraldaja vanendustasu, siis on muidugi mõistlik kasutada peoteenindusettevõtte teenuseid, kuid ei maksa unustada, et läbirääkimisi tuleb teil ikkagi pidada, leping sõlmida ja keegi ei saa garanteerida, et just teile sobiv artist leitakse.

Vahel võivad olla artistidel sõlmitud koostöölepingud, mille kohaselt võib artisti esindada ja läbirääkimisi pidada vaid konkreetne juriidiline isik, kuid need on suhteliselt harva esinevad nähtused. Sääraseid koostöölepinguid sõlmitakse juhtudel, kui produtseerija on artisti propageerimisse investeerinud või tagab viimasele stabiilse sissetuleku.

Peale kliendiga sõlmitud kokkulepete astub peokorraldusfirma kontakti artistidega. Mida odavama esineja leiab või mida odavamaks kaupleb, seda kasulikum firmale. Kliendi jaoks reeglina midagi ei muutu, kaasaarvatud hind.

Niisugune agentuuride ja peokorraldajate poolne manipuleerimine viib teenuse hinna ja kvaliteedi suhte tasakaalust välja, mis omakorda võib tekitada tellija poolset rahulolematust artistide suhtes.

Kokkuhoid: ostad lehma asemel, keda sa endale lubada ei saa, sama raha eest barreli viskit, mida sul tarvis pole. (Ambrose Gwinnett Bierce)

http://tantsumuusikaansambel.ee/