Laulatus

Kristlik laulatus

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Käesolev kirjatükk on võetud EELK koduleheküljelt nende enda loaga. Laulatus on talitus, kus mees ja naine Jumala nimel sõlmivad omavahel kristliku abielulepingu, millega pruutpaar seob ennast jäädavaks ja lahutamatuks kooseluks. Vaimulik on seejuures kirikupoolne tunnistaja ja lepingu seaduslikkuse kinnitaja. Read more about Kristlik laulatus

Leer ehk konfirmatsioon

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Meilt on palju küsitud, et mis on leer ning mida seal tehaks. Järgnev artikkel on ülevaade EELK Märjamaa Maarja koguduse leerikorraldusest.

Leeri tähendus
Leer ehk konfirmatsioon tähendab eestpalvet käte pealepanemisega, millega inimene antakse Jumala hoolde ja ta saab Püha Vaimu. Nii on toimitud juba kiriku algaegadest saadik: “Peetrus ja Johannes panid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu Püha Vaimu.” (Ap 8,17). Leeritamisele eelneb leerikursus, mis valmistab koguduse liikmeks astuda soovijat ette iseseisvaks eluks kristlasena. Read more about Leer ehk konfirmatsioon

Laulatus

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Laulatuse tähendus

Laulatus on mehe ja naise vahelise kristliku abielulepingu sõlmimine. Jeesus on abielu iseloomustanud nõnda: 'Loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. Seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks, nõnda et nad enam ei ole kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!' (Mk 10,6-9).

Osapooled Read more about Laulatus

Kirikuõpetajad, kellel on abielu registreerimise õigus

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Käesolevad andmed on oma kõige õigemal kujul üleval
aadressil http://www.eelk.ee/vaimulikud.php 

Abielu registreerimisõigus on:

Raivo ASUKÜLA, õpetaja
Paistu kogudus

Peep AUDOVA, õpetaja Valga
praostkonna praosti kt Valga,
Karula ja Rõngu
kogudus Read more about Kirikuõpetajad, kellel on abielu registreerimise õigus

Lehed