Laulatus

Mida ei tohi kirikus teha?

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Laulatus toimub kiriku korra järgi ja see seab talituseks ning kiriku kasutamiseks juba oma raamid. Hea on enne laulatust koguduse vaimulikuga talituse käik läbi arutada ja kokku leppida, mida ja kuidas toimetatakse.

Abielu teise kiriku liikmega

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Kui abielluda soovijad on erinevate kirikute liikmed, kehtivad laulatuse puhul mõlema abielluja jaoks tema oma kiriku seatud nõuded. Nii pruut kui peigmees peavad olema oma konfessiooni esitatud nõuete kohaselt täisõiguslikud kirikuliikmed.

Kristlik laulatus

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Käesolev kirjatükk on võetud EELK koduleheküljelt nende enda loaga. Laulatus on talitus, kus mees ja naine Jumala nimel sõlmivad omavahel kristliku abielulepingu, millega pruutpaar seob ennast jäädavaks ja lahutamatuks kooseluks. Vaimulik on seejuures kirikupoolne tunnistaja ja lepingu seaduslikkuse kinnitaja.

Leer ehk konfirmatsioon

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Meilt on palju küsitud, et mis on leer ning mida seal tehaks. Järgnev artikkel on ülevaade EELK Märjamaa Maarja koguduse leerikorraldusest.

Leeri tähendus
Leer ehk konfirmatsioon tähendab eestpalvet käte pealepanemisega, millega inimene antakse Jumala hoolde ja ta saab Püha Vaimu. Nii on toimitud juba kiriku algaegadest saadik: “Peetrus ja Johannes panid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu Püha Vaimu.” (Ap 8,17). Leeritamisele eelneb leerikursus, mis valmistab koguduse liikmeks astuda soovijat ette iseseisvaks eluks kristlasena.

Laulatus

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Laulatuse tähendus

Laulatus on mehe ja naise vahelise kristliku abielulepingu sõlmimine. Jeesus on abielu iseloomustanud nõnda: 'Loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. Seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks, nõnda et nad enam ei ole kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!' (Mk 10,6-9).

Osapooled

Lehed