Mida erakonnad arvavad pulmadest ja abielust ? - Igasugust

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Tervitus-

Kuna valimised on tulemas, siis saatsin ma kuuele suuremale erakonnale viis küsimust, et ka Pulmad.ee kasutajad saaksida teada meie erakondade arvamuse pulmade ja abielude kohta. Erakonnad, kellele ma küsimused saatsin (nende üldmeilidele), olid IRL, Reform, Keskerakond, Rohelised, Sotsiaaldemokraadid ja Rahvaliit.

Vastused sain ma ainult kolmelt ja need ma ka siin ära toon - ülejäänud erakonnad ei vastanud. Põhjuseid, miks nad ei vastanud, ma ei tea.

Suur tänu IRL ja Urmas Reinsalu, Eestimaa Rohelised ja Üllar Luup ning ka Rahvaliidu sekretär Marje Heinloo, kes võtsid vaevaks meile vastata.

Aga vastused on siin, suurimad tänud neile - toon ära küsimused koos iga erakonna vastustega:

1. Mida te teete, et inimesed abielluksid rohkem kui praegu ?

IRL: Abielu on otsus kahe teineteist armastava ja toetava inimese vahel. Peame abielu ja perekonna väärtustamist väga oluliseks.  Otsuse abiellu astumise kohta teevad inimesed ise. Riigi ülesanne on läbi  haridussüsteemi abielu ja perekonda väärtustavaid hoiakuid kujundada.   Toetame abikaasade ühise majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise võimaluse säilimist kehtivas õiguses. Toetame koos pensionäride ühendustega arutelu algatamist lesepensioni kehtestamise üle, mille järgi saaks pensionäripaari lesk teatud osa lahkunud abikaasa pensioni staažiosast lisana oma pensionile. Harmoonilise abielu kujumise eelduseks on inimeste armastus ja soov luua endile ühine kodu ning kasvatada üles ühised lapsed ja näha  lapselapsi. Riigi ülesanne on võimaldada perede toimetulek ning võimalused inimestele oma kodu loomiseks.

Rahvaliit: Siinkohal on riigil väga vähe võimalusi sekkuda, ilma et see rikuks inimeste õigusi. Hetkel näeme ainukese võimalusena abielu kui traditsioonilise ja seadusandluse poolt parimat kaitset omava liidu propageerimist.

Eestimaa Rohelised: Perekonnaseadus on senistest parim, ent muutuv aeg on üles seadnud veel mitu küsimust. Esiteks vabaabielu ehk kooselu õigsulik külg, samasooliste kooselu, õigused ja kohustused jne. Rohelised on samasooliste abielu võimaldamise poolt, mina isiklikult mitte. Perekonna tähtsustamine ja pereväärtuste esiletõstmine pole pelgalt perekonnaseaduse teema. Emapalk on üks võimalus perekonnaväärtusi esile tõsta, ent ka näiteks töölepingu seaduses annab mõnda asja muuta, et pere tähtsust rõhutada (näiteks lastega vanematele pikema puhkuse võimaldamine, väiksemate lastega emadele lühendatud tööpäeva võimaldamine jne), samuti tuleb veelgi edasi arendada riigipoolseid maksusoodustusi lastega peredele ning miks mitte mõelda ka pensionisoodustustele (ma ei pea siin silmas emapensionit, pigem hoopis mõlema vanema varasemat pensioni võimalamist, kui nad on koos elanud ja lapsed koos kasvatanud - sellega väärtustame püsivat abielu.

2. Mida te arvate samasooliste abielude kohta ?

IRL: IRL ei toeta samasooliste abielusid Meie jaoks on abielu liit mehe ja naise vahel.

Rahvaliit: Seksuaalne orientatsioon on iga inimese vaba valik ja ka samasoolistel peab olema võimalus saada omavahelisele liidule abieluga võrdne sotsiaalne kaitse. Omaette küsimus on see, kas sellist lepingut peaks nimetama abieluks. See on küsimus, mis puudutab kogu ühiskonda ja selle peaks kindlasti otsustama rahvas referendumil.

Eestimaa Rohelised: Samasooliste abielu võimaldamise kohta on rohelistel arvamus, et seda tuleks lubada. Mina isiklikult (Üllar Luup siis) seda ei poolda, sest kui kaugele me võiksime siis vabadustes minna? Kes on järgmised, kes nö "kapist välja tulevad"? Nekrofiilid? Zoofiilid? Pedofiilid? Perekond on ju kahe inimese liit järglaste soetamiseks ja nende üles kasvatamiseks. Kas samasoolised suudavad omavahel lapsi sigitada? Ei. Nii lihtne see ongi. Kooselu pole samasoolistel keelatud ja kui seda eraldi vajalikuks peetakse rõhutada, võib ju kooselu lubamise seadusse kirjutada.

3.Mida te arvate vabaabielust ? 

IRL: Perekond on inimeste jaoks sobivaim ja soovituim elamise viis.  Kaasaegses ühiskonnas on erinevaid pereelu vorme ning erinevad valikud on pere moodustavate täiskasvanute eraellu kuuluv otsus. IRL seisab selle eest, et erinevad peremudelid ei halvendaks seal kasvava lapse olukorda.

Rahvaliit: See on iga inimese vaba valik. Samas peavad mõlemad osapooled andma aru, et sellisel omavahelisel liidul pole samasugust seadusandlikku kaitset nagu abielul.

Eestimaa Rohelised: Vabaabielu kui kooselu vorm nõuaks natuke rohkem pereseaduses kajastamist. Tihtipeale hakatakse kokku elama ikka armastusest, aga abielu lükatakse edasi, oodates paremaid majanduslikke võimalusi pulmade pidamiseks (see on eestlastel ikka väga tähtis traditsioon). Kuidas vabaabielu seadusesse täpselt kirjutada, on siiski ühiskondliku arutelu ja läbirääkimisete teema.

4. Kas Eesti pulmatraditsioonid (ja pulmapidu) on ka kultuur ?

IRL: Pulmad on ilus ja tähtis osa meie rahvakultuurist.

Rahvaliit: Kindlasti on. Pulmatraditsioone peaks riiklikult propageerima, sest tegemist on iga inimese jaoks erilise sündmusega, mis aitab kaasa abielu väärtustamisele.

Eestimaa Rohelised: Eesti pulmatraditsioonid, nagu ka pidu laiemas mõttes on samasugune Eesti kultuuri osa nagu vastlad, jaanipäev ja jõulud. Selge on see, et vanad rahvatraditsioonid ajas muutuvad, mõned kombed kaovad ja uued tulevad peale, aga kultuuri osa on see kõigest hoolimata. On rõõm tõdeda, et näiteks setud on hakanud taas vanu munadepüha kombeid kasutama, küllap mingil uuel tasemel tulevad vanad pulmakombedki käiku (ja on ka käiku tulnud).

5. Mida te muudaksite praegu kehtivas perekonnaseaduses ?

IRL: IRL toetas vaimulikele abielude registreerimise õiguse andmist. Toetame ka perekonnaseisuametnikele võimaluse andmist registreerida noorpaar muus kohas kui perekonnaseisuasutuses. Kõigi võimalike piirangute kaotamine peab teenima seda, et laulatus ja registeerimine saaks keskenduda tehniliste takistuste asemel tõeliselt olulisele- sideme loomise kaunile hetkele mehe ja naise vahel.
 

Rahvaliit: Abielu peaks olema võimalik registeerida igas kohas, kus suudetakse tagada seda protsessi läbiviiva ametniku ohutus. Isegi siis kui  seda soovitakse teha lennuki pardal enne üheskoos langevarjuga hüppamist. 

Eestimaa Rohelised:  Ülal loetlesin paari asja, mida perekonnaseaduses muuta tuleks - vabaabielu teema ja kooselu teema (samasooliste puhul). See, et abielu saaks vaid perekonnaseisuametis registreerida, on täielik väärarusaam. Perekonnaseadus ütleb: § 7. Abielu sõlmimise kord (1) Abielu sõlmitakse perekonnaseisuametniku juuresolekul. Ükski seaduse punkt ei ütle, et perekonnaseisuametnik peab seejuures asuma perekonnaseisuametis.

Tiivi
Kasutaja Tiivi pilt
Võrgust väljas
Liitus: 7 Jaan 2008 - 16:56
Re: Mida erakonnad arvavad pulmadest ja abielust ?
22 Veebruar, 2011 - 15:15

Eriti meeldib mulle Eestimaa Roheliste (mitte, et ma nende poliitiliste vaadete toetaja oleks)viimase küsimuse vastus, kus tuuakse välja perekonnaseadusest lõik... Järelikult siis pole probleemi mujal kui perekonnaseisuametis registreerimise korraldamises:)

-----------------------------------------------------
Abielu on ulgumeri, mille jaoks senini pole veel leiutatud kompassi. H. Heine

briis
Võrgust väljas
Liitus: 16 Jaan 2007 - 22:39
Re: Mida erakonnad arvavad pulmadest ja abielust ?
23 Veebruar, 2011 - 11:01

viimane Eestimaa Roheliste kommentaar on tõesti väga sinisilmne. Ükski seaduse punkt ei ütle, et ametnik peab asuma perekonnaseisuametis, aga ükski seaduse punkt ei ütle ka, et perekonnaseisuametnik võiks ametlikult võtta selle eest tasu, et ta tuleb väljaspool oma tööaega, vabal päeval, oma isiklikust vabast ajast abielu sõlmima. Kas Rohelised kujutavad ette, et seda peaks ametnik tegema tasuta?