Laulatus - Laulatus

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Laulatuse tähendus

Laulatus on mehe ja naise vahelise kristliku abielulepingu sõlmimine. Jeesus on abielu iseloomustanud nõnda: 'Loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. Seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks, nõnda et nad enam ei ole kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!' (Mk 10,6-9).

Osapooled

Laulatatavad abielupooled peavad olema kristliku koguduse täieõiguslikud liikmed – see tähendab, et abiellujad peavad olema ristitud ja konfirmeeritud (leeritatud). Kui üks abielupooltest kuulub mõnda teise kristlikku kirikusse, ei ole see laulatamisel takistuseks. Abielule kirikliku õnnistuse andmise puhul eeldatakse selle eelnevat sõlmimist perekonnaseisuametis. Laulatada sobib ka varem sõlmitud abielu.

Laulatuse koht

Laulatus toimub tavaliselt kirikuhoones. Eelneva kokkuleppe puhul saab talitust toimetada ka mujal (nt. kodus).

Laulatuse kord

Kirikus laulatamise puhul algab talitus piiblilugemise, palvetamise ja vaimuliku kõnega. Laulatatavad pooled annavad üksteisele tõotuse üksteist murdumatu truudusega armastada, vahetavad sõrmused ning vaimulik õnnistab pruutpaari. Laulatus lõpeb õnnistamissõnadega, misjärel pulmalised saavad anda pruutpaarile üle oma õnnitlused. Harilikult kestab laulatus 30-35 minutit.

Abielutõotus

Laulatuse käigus ootab vaimulik kummaltki abiellujalt jaatavat vastust küsimusele, kas ta soovib võtta teist oma kristlikuks abikaasaks ning tõotab teda muutumatu ja murdumatu truudusega armastada ja austada, ühes temaga vastu võtta rõõmu ja risti, õnne ja õnnetust ega taha teda iialgi maha jätta või endast lahutada, kuni kõigeväeline Jumal neid lahutab ajaliku surma läbi?

Ettevalmistused laulatuseks

Abiellumine on samm, mida tasub hoolega enne kaaluda. Ka laulatuse puhul on hea anda oma soovist koguduse õpetajale juba aegsasti teada, see võimaldab kogudusel eelnevalt pruutpaari eest palvetada. Kogudus pakub laulatuse puhuks võimalust kasutada kirikuruumi, pärast talitust on võimalik korraldada vastuvõtt koguduse majas. Laulatuse läbiviimisel on kaasa aitamas kirikuteenija ja organist. Kogudusel on olemas sündmuseks sobivad laululehed. Juhul, kui laulatataval paaril on erisoove kiriku kaunistamise, muusika vms. osas, saab üksikasjades kokku leppida koguduse õpetajaga.

Autor: Illimar Toomet, EELK