Laulatuse erinevad ülesehitused - Laulatus

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Laulatus toimub kiriku talituskorra järgi, kuid selle korra sees on mitmeid valikuvariante.

Laulatustalitus algab pruutpaari sisenemisega kirikusse. Pruutpaar seisab talitusel altari ees nii, et pruut on peigmehe vasakul käel - südamele lähemal. See kirikuruumi vasak pool on ka Jeesuse ema Maarja pool. Talituse lõpus, kui pruutpaar pöördub altari ees ringi näoga koguduse poole, jääb pruut ikkagi samale kirikuruumi poolele ja kirikust välja minnes käib ta peigmehe paremal käel.

Talituse alguses on sõnaosa laulu, palve, piiblilugemise ja kõnega. Laulatustalituse keskne ja olulisim osa on laulatusküsimuste esitamine, sõrmuste andmine ja abielupaariks kuulutamine.

Luterlikus kirikus on laulatusküsimus sõnastatud nii: Kas sina tahad võtta NN oma kristlikuks abikaasaks ning tõotad teda  muutumatu ja murdumatu truudusega armastada ja austada, ühes temaga vastu võtta rõõmu ja risti, õnne ja õnnetust ega taha teda iialgi maha jätta või endast lahutada, kuni kõigeväeline Jumal teid lahutab ajaliku surma läbi? või lühemalt: Kas sina tahad võtta NN oma kristlikuks abikaasaks ning tõotad teda armastada ja austada nii headel kui ka halbadel päevadel kuni elu lõpuni?

Nii peigmehe kui pruudi jah-vastuse järel toimub sõrmuste vahetamine. Sõrmus on sõlmitud abielu nähtav märk, mis sümboliseerib armastuse ja lepingu kestvust. Eestis on sõrmuste andmisel kaks tava: kirikuõpetaja paneb sõrmused peigmehe ja pruudi sõrme või peigmees ja pruut annavad ise teineteisele sõrmused.

Praegusel ajal on rohkem soovitatud just seda teist ja ühtlasi ka vanemat sõrmuste vahetamise viisi. Selles väljendub selgemalt mõte, et pruut ja peigmees sõlmivad abielulepingut. Nad ütlevad kordamööda teineteisele sõrmust sõrme pannes: NN, Jumala palge ees võtan ma sind oma abikaasaks ning tahan sind armastada ja austada nii headel kui ka halbadel päevadel, kuni elu lõpuni. Kanna seda sõrmust minu armastuse ja truuduse märgina.

Pärast sõrmuste andmist ühendavad peigmees ja pruut oma paremad käed ja kirikuõpetaja ütleb laulatussõnad. Talitus lõpeb palve, Meie Isa, õnnistamise ja lauluga.

Kui kirikuõpetaja ise registreerib abielu, toimub abieluaktile allakirjutamine kas enne talitust käärkambris või talituse sees.

Kirikuõpetajaga arutatakse võimalikud variandid läbi ja lepitakse üksikasjad kokku. Võimalust mööda arvestatakse abiellujate soovidega, näiteks laulude, muusika osas.

Laulatus võib toimuda suure pidulikkuse ja paljude külalistega või tagasihoidlikult vaid mõne tunnistaja juuresolekul. Laulatus võib olla ka koos armulauateenistusega.

Põhimõtteliselt võib laulatust pidada ka väljaspool kirikut muus sobivas kohas, näiteks kabelis, kodus või mujal. Selles osas lepitakse kokku kirikuõpetajaga. Kahtlemata on kirik kõige väärikam ja õigem koht laulatuse pidamiseks.

Autor: Peeter Paenurm EELK