Leer ehk konfirmatsioon - Laulatus

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Meilt on palju küsitud, et mis on leer ning mida seal tehaks. Järgnev artikkel on ülevaade EELK Märjamaa Maarja koguduse leerikorraldusest.

Leeri tähendus
Leer ehk konfirmatsioon tähendab eestpalvet käte pealepanemisega, millega inimene antakse Jumala hoolde ja ta saab Püha Vaimu. Nii on toimitud juba kiriku algaegadest saadik: “Peetrus ja Johannes panid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu Püha Vaimu.” (Ap 8,17). Leeritamisele eelneb leerikursus, mis valmistab koguduse liikmeks astuda soovijat ette iseseisvaks eluks kristlasena.

Leeri tulemise eeldused
Leeri võivad tulla nii ristimata kui ka ristitud (ka teistes kirikutes) soovijad. Tavaliselt on leerikursuse läbimine täiskasvanu ristimise eelduseks. Leerikursusel osalemiseks on alumiseks vanusepiiriks 15 eluaastat, ülemist vanusepiiri ei ole. Eelteadmiste olemasolu ei nõuta.

Mida teha, et tulla leeri?
Leeri tulemiseks tuleb võtta ühendust koguduse õpetajaga, kellega saab kokku leppida leerikursuse toimumise aja, kestuse jms. Tavaliselt toimub Märjamaa koguduses kaks leerikursust aastas: kevadleer märtsi teisest poolest 1. juulini ning sügisleer oktoobri esimesest pühapäevast veebruari viimase pühapäevani. Erivajaduste puhul on võimalik korraldada kursusi ka muudel aegadel ja nö kaugõppes. Selleks tuleb leppida kokku koguduse õpetajaga.

Leerikursuse sisu
Leerikursus annab põhiteadmisi kristlikust usust – loomisest, patust ja lunastusest, pühitsusest, palvetamisest, kiriku ajaloost ja koguduse elust. Loengute kõrval on oluline osa ühistel aruteludel ja osalejate endi esitatavatel küsimustel. Leerikursuse eesmärgiks on anda ettevalmistust eluks kristlasena.

Kodutöö
Leerikursuse lõppedes eeldatakse osalejatelt Meie Isa palve, kümne käsu ning usutunnistuse peast tundmist. Nende sisust ja tähendusest räägitakse leerikursuse kestel põhjalikumalt. Läbi tuleb lugeda Martin Lutheri Väike Katekismus ja Uuest Testamendist üks evangeelium oma valikul.

Pärast leeripäeva
Leerijumalateenistusel saab kursusel osaleja koguduse liikmeks. See annab õiguse saada osa armulauast, lasta ristida oma lapsi, saada kristlikku matust. Ühtlasi on tal võimalus osaleda koguduse erinevate rühmade töös (laulukoorid, käsitööring, piiblitund jne.) Koguduse liikmelt eeldatakse iga-aastase liikmeannetuse tasumist.

Kas leerikursus midagi maksab?
Leerikursusel osalemine on tasuta. Küll aga eeldatakse, et enne leeripäeva tasutakse koguduse liikmeannetus.

Autor: Illimar Toomet
Orig. URL: http://www.eelk.ee/~kmarjamaa/talitused/leer.htm