Leping tegijatega - Seadusandlus, Tegijad

Sisestas Virgo Jaani,
Blogide kategooria: 

Palju on küsitud, et kas teha lepingut tegijatega ning milline see leping peaks välja nägema. Lisaks siia siis ühe versiooni, milline see võiks olla - kindlasti on juriidiliselt palju tugevamaid, kuid natuke teeb see kindlasti teie hingerahu paremaks. Lisatud on ka Wordi fail, mida saate ise niipalju muuta kui tahate - mingeid autoriõigusi sellega ei kaasne. Pulmad.ee muiduigi ei vastuta, kui keegi selle lepinguga ikka kuidagi nässu keerab.LEPING

___________________, isikukoodiga ______________________, aadressiga ______________________________,  (edaspidi Noorpaar) ühelt poolt ja _____________, isikukoodiga ______________________________( edaspidi Pulmaisa) teiselt poolt ning keda käesolevas lepingus edaspidi koos on nimetatud Poolteks, sõlmivad käesoleva lepingu ( edaspidi Leping) alljärgnevas:

Lepingu tingimused:

• Noorpaar teeb Pulmaisale ülesandeks pulma läbiviimise;
• Pulm toimub ________________________, Eestis.
• Pulmaisale pulma läbiviimise eest makstav honorar on ________________  eesti krooni, millest minimaalselt ______________________ eesti krooni tuleb tasuda Pulmaisale broneerimistasuna lepingu allkirjastamise päeval. Noorpaar võib tasuda ka 100% kohe lepingu allakirjutamise päeval esitatatud vastavalt arvele.
 
Noorpaar kohustub:

• Viima läbi pulma äratoodud ajal ja kohas;
• Koostama koos pulmaisaga pulmapäeva kava; 
• Tagama Lepingu täitmise käigus talle teatavaks saanud info konfidentsiaalsuse, välja arvatud juhul kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
• Olema pulmapäeval väljapuhanud ja rõõmus.

Pulmaisa kohustub:
 
• Olema Noorpaarile kättesaadav e-maili või telefoni teel pulmakava koostamiseks;
• Vajaduse korral esitama Noorpaarile vajalikku informatsiooni püstitatud ülesande täitmiseks;
• Olema välja puhanud, rõõmus ja teovõimeline.
• Mitte käituma pulmapäeval mittesobilikult sündmusega.
• Vastutama kõikide pulmapäeva tegevuste eest niipalju kui see Pulmaisale jõukohane on.

Lepingu kehtivus

• Leping jõustub Lepingule allakirjutamise päeval ning lõpeb peale mõlemapoolset nõuetekohast kohustuste täitmist Poolte poolt;
• Kui leping katkestatakse Noorpaari poolt, jääb broneerimistasu leppetrahvina Pulmaisale.
• Kui leping katkestatakse Pulmaisa poolt, maksab Pulmaisa broneerimistasu tagasi Noorpaarile.
• Leping katkestamine ilma trahvideta on võimalik ainult “Force Majore” puhul

Lepingu muud tingimused

Leping on vormistatud 2 (kahes) originaaleksemplaris, millest üks jääb Noorpaarile ja teine Pulmaisale.

Poolte rekvisiidid:

Esindajate nimed     

Esindajate allkirjad

ManusSuurus
Microsoft Office document icon leping.doc40 KB